Lời đáp của đồng chí Phạm Hùng nhân dịp đoàn đại biểu nhân dân thủ đô đến chào mừng Quốc hội

Toàn văn lời đáp đồng chí Phạm Hùng nhân dịp đoàn đại biểu nhân dân thủ đô đến chào mừng Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ nhất

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Hùng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17819
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!