Tờ trình xin đính chính con số trong nghị quyết của Quốc hội về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm1975

Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội trình Quốc hội bản dự thảo mới xin đính chính lại con số về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1975

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Trân
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 19-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17893
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!