Vấn đề nhân quyền

Vạch trần âm mưu của phương Tây, mà đứng đầu là đế quốc Mỹ trong vấn đề quyền của con người - một đế quốc chuyên đi xâm lược các dân tộc khác bằng chủ nghĩa thực dân mới, lại cố đánh lừa người ta tin rằng bảo vệ quyền con người là cái lõi của chính sách đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Minh giám
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17986
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!