Chính nghĩa nhân quyền ở phía chúng ta

Nhận xét nội dung của quyền con người của phương Tây, đứng đầu là đế quốc Mỹ, đặc biệt trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, những tội ác của đế quốc Mỹ đã vượt qua ngoài ý niệm thông thường về vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do dân chủ. Xác định tro...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô Bá Thành
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17989
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!