Trích dẫn APA

Lý, T. K. (211). Vấn đề nhân quyền.

Chicago Style Citation

Lý, Trần Kiêm. Vấn đề Nhân Quyền. 211.

Trích dẫn MLA

Lý, Trần Kiêm. Vấn đề Nhân Quyền. 211.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.