Cần có một cơ chế và một quy chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ tập thể ở cơ sở

Trình bày ý kiến đóng góp vào việc giải quyết tình hình khó khăn đang kéo dài trong quản lý xã hội : cần sớm xác định một chương trình xây dựng và thống nhất luật pháp cho cả nước; cần sớm quy định về tổ chức và chức trách như thế nào để tạo điều kiện cho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Bửu Kiếm
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18015
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!