Phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc, quân dân Cao Bằng quyết tâm đánh thắng mọi âm mưu bành trướng và bá quyền nước lớn của bọn Trung Quốc xâm lược

Giới thiệu những tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân, các địa phương thuộc tỉnh Cao Bằng trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 như : Đoàn 46 của Quân khu, Đoàn 67 bộ đội địa phương tỉnh, dân quân dân tộc Mèo, đồng chí Trương Vă...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lương Ích Lập
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18040
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!