Phụ nữ với nhiệm vụ thay thế nam giới trong lao động sản xuất, phục vụ chiến đấu và đảm đang việc gia đình

Vai trò quan trọng của chị em phụ nữ trong lao động sản xuất, bảo vệ hậu phương khi đất nước có chiến tranh. Nhấn mạnh nhiệm vụ của chị em trong giai đoạn mới phải hăng hái tham gia lao động sản xuất; đảm đang việc nhà gánh vác việc nước thay thế nam giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Định
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18051
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!