Toàn thể Phật giáo đồ cả nước nguyện đoàn kết với toàn Đảng, toàn dân quyết tâm đánh bại mọi âm mưu, hành động của bọn bành trướng, bá quyền Trung Quốc

Tình hình của giới Phật giáo trong thời gian đất nước ta bị bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh đe dọa nghiêm trọng. Nhấn mạnh nhiệm vụ mới của toàn thể Phật giáo đồ trên cả nước góp phần thực hiện kế hoạch chung của cả nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thích Thiện Hào
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18059
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!