Báo cáo công tác ngành Tòa án nhân dân của Chánh án Tòa án nhân dân

Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác xét xử ; Công tác nghiên cứu và tham gia xây dựng pháp luật của ngành Tòa án nhân dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Hưng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 11 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18153
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!