Lời chào mừng của Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô về việc Quốc hội khóa VI thông qua Hiến pháp mới (12/1980)

Toàn văn lời chào mừng của Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô về việc Quốc hội khóa VI thông qua Hiến pháp mới (12/1980) kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa VI

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 11 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18160
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!