Nhiệt liệt hưởng ứng diễn văn của Đồng chí Tổng bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam

Đồng chí Lê Hữu Hinh một lần nữa khẳng định là tầm quan trọng của văn kiện diễn văn của Đồng chí Lê Duẩn. Trên cơ sở tình hình của địa phương Thanh Hóa, đồng chí đưa ra 3 kiến nghị với Quốc hội để có những hướng phát triển cho địa phương....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Hữu Hinh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18296
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!