Đạo phật, dân tộc và xã hội chủ nghĩa

Tác giả bài tham luận đưa ra những lý lẽ khẳng định đạo phật là một giáo phái có ý nghĩa xã hội lớn và gắn bó mật thiết với dân tộc.

Lưu vào:
Tác giả chính: Thích Minh Châu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18327
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!