Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VII

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1981
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18342
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!