Lời chào mừng của Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô về thắng lợi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII tại hội trường Ba Đình (4/7/1981)

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn phòng Quốc hội
Đồng tác giả: Đoàn Đại biểu nhân dân thủ đô
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 1981
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18345
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!