Trích dẫn APA

Thụ, N. H. (226). Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự.

Chicago Style Citation

Thụ, Nguyễn Hữu. Bản Trình Bày Trước Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Về Phần Chung Của Bộ Luật Hình Sự. 226.

Trích dẫn MLA

Thụ, Nguyễn Hữu. Bản Trình Bày Trước Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Về Phần Chung Của Bộ Luật Hình Sự. 226.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.