Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự

Tổng hợp các vấn đề: Cơ cấu và nội dung chính của dự thảo Bộ luật hình sự; Về lời nói đầu và về nội dung phần chung của Bộ luật hình sự.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hữu Thụ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18458
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!