Những quan điểm và biện pháp cấp bách để khắc phục tình hình mất cân đối kinh tế tài chính

Đoàn đại biểu trình bày quan điểm và biện pháp cấp bách để tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị với Hội đồng Nhà nước và Quốc hội.

Lưu vào:
Tác giả chính: Huỳnh Thanh Mua
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18465
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!