Công trình trị thủy sông Đà và xây dựng vùng kinh tế sông Đà

Đoàn đại biểu Sơn La đưa ra một số kiến nghị về vấn đề đầu 4 xây dựng đập thủy điện Hòa Bình, tiến tới xây dựng đập Tạ bú, từng bước trị thủy hệ thống sông Hồng: Xúc tiến việc điều tra, khảo sát, quy hoạch xác định phương hướng đầu 4 xây dựng toàn vùng cả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cầm Ngoan
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18539
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!