Nghị quyết thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội năm 1983

Toàn văn nghị quyết thông qua nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1983 của kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội Khóa VII

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 28-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18569
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!