Tờ trình về Dự thảo phần các tội phạm của bộ luật hình sự

Trình bày nội dung Dự thảo bộ luật hình sự, bộ luật đầu tiên của nước ta, ban hành bộ luật hình sự đánh dấu một bước phát triển mới của hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Hiền
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18580
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!