Nghị quyết của Quốc hội khóa VII kỳ họp thứ 5 ngày 30/6/1983 thông qua sơ bộ phần chung của Bộ luật hình sự

Quyết nghị của Quốc hội thông qua sơ bộ phần chung của bộ luật hình sự

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 30-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18597
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!