Lời khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VII

Toàn văn lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VII

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hữu Thọ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18839
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!