Lời phát biểu tưởng niệm đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

Toàn văn lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ 4ởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hữu Thọ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18899
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!