Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1987

Quyết nghị của Quốc hội phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1986; Quyết định phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1987 và những chủ tiêu cụ thể...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hữu Thọ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18950
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!