Nghị quyết của quốc hội phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1985

Quyết nghị của Quốc hội phê chuẩn quyêt toán ngân sách Nhà nước năm 1985 với tổng số thu, tổng số chi và bội chi

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hữu Thọ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18952
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!