Danh sách thành viên Ủy ban khoa học và kỹ thuật của Quốc hội khóa VIII

Liệt kê danh sách tên và chức danh của các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký và uỷ viên Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật của Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18975
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!