Danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hộc khóa VIII

Liệt kê danh sách gồm 7 thư ký như là Dương Xuân An, Hà Quang Dự, Nguyễn Việt Dũng, Trần Thị Tâm Đan, Đào Xuân Miễn, Phan Quang, Lê Văn Triết.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18979
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Liệt kê danh sách gồm 7 thư ký như là Dương Xuân An, Hà Quang Dự, Nguyễn Việt Dũng, Trần Thị Tâm Đan, Đào Xuân Miễn, Phan Quang, Lê Văn Triết.