Danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hộc khóa VIII

Liệt kê danh sách gồm 7 thư ký như là Dương Xuân An, Hà Quang Dự, Nguyễn Việt Dũng, Trần Thị Tâm Đan, Đào Xuân Miễn, Phan Quang, Lê Văn Triết.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18979
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-18979
recordtype dspace
spelling ir-11742-189792019-10-10T04:25:34Z Danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hộc khóa VIII Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Danh sách Đoàn thư ký Kỳ họp 1 Khóa VIII Liệt kê danh sách gồm 7 thư ký như là Dương Xuân An, Hà Quang Dự, Nguyễn Việt Dũng, Trần Thị Tâm Đan, Đào Xuân Miễn, Phan Quang, Lê Văn Triết. 17 đến 22-06-1987 1987 KY.124 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18979 vie tr. 135, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Danh sách
Đoàn thư ký
Kỳ họp 1
Khóa VIII
spellingShingle Danh sách
Đoàn thư ký
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hộc khóa VIII
description Liệt kê danh sách gồm 7 thư ký như là Dương Xuân An, Hà Quang Dự, Nguyễn Việt Dũng, Trần Thị Tâm Đan, Đào Xuân Miễn, Phan Quang, Lê Văn Triết.
author Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
author_facet Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
author_sort Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
title Danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hộc khóa VIII
title_short Danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hộc khóa VIII
title_full Danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hộc khóa VIII
title_fullStr Danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hộc khóa VIII
title_full_unstemmed Danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hộc khóa VIII
title_sort danh sách đoàn thư ký các kỳ họp của nhiệm kỳ quốc hộc khóa viii
publishDate 17 đ
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18979
_version_ 1647671038286233600
score 11.259108