Lời phát biểu của đồng chí Phạm Hùng

Nêu lên những cống hiến xuất sắc của đồng chí Trường Chinh, đồng chí Phạm Văn Đồng góp phần to lớn và quan trọng và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tuyên dương, bày tỏ lòng biết ơn và chúc sức khỏe đến hai đồng chí Trường Chinh và Phạm Văn Đồng....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Hùng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18980
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!