Phát biểu của đồng chí Trường Chinh

Đồng chí Trường Chinh bày tỏ sự xúc động trước tình cảm thắm thiết, nồng nàn mà Quốc hội, đồng bào và chiến sĩ cả nước giành cho mình. Đồng chí hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và chúc Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trường Chinh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18981
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!