Tham gia thực hiện ba chương trình kinh tế lớn

Trình bày một số việc cấp bách phải làm để củng cố mối quan hệ công lông minh về mặt kinh tế. Trình bày một số công trình như xây dựng nhà máy xay xát gạo công suất 600T lúa máy. ..

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Ráo
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19003
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!