Trích dẫn APA

Nội, Đ. đ. b. n. d. t. đ. H. Lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII.

Chicago Style Citation

Nội, Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà. Lời Chào Mừng Của đoàn đại Biểu Nhân Dân Thủ đô Hà Nội Tại Kỳ Họp Thứ Nhất, Quốc Hội Khóa VIII.

Trích dẫn MLA

Nội, Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà. Lời Chào Mừng Của đoàn đại Biểu Nhân Dân Thủ đô Hà Nội Tại Kỳ Họp Thứ Nhất, Quốc Hội Khóa VIII.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.