Lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII

Lời chào mừng của Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội gửi đến các đại biểu vừa được Quốc hội bầu vào cơ quan lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội.

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19015
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-19015
recordtype dspace
spelling ir-11742-190152019-10-10T04:06:43Z Lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội Đại biểu nhân dân Kỳ họp 1 Khóa VIII Lời chào mừng Thủ đô Hà Nội Lời chào mừng của Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội gửi đến các đại biểu vừa được Quốc hội bầu vào cơ quan lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội. 17 đến 22-06-1987 1987 KY.124 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19015 vie Access limited to members tr. 377-378, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Đại biểu nhân dân
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Lời chào mừng
Thủ đô Hà Nội
spellingShingle Đại biểu nhân dân
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Lời chào mừng
Thủ đô Hà Nội
Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội
Lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
description Lời chào mừng của Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội gửi đến các đại biểu vừa được Quốc hội bầu vào cơ quan lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội.
author Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội
author_facet Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội
author_sort Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội
title Lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
title_short Lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
title_full Lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
title_fullStr Lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
title_full_unstemmed Lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
title_sort lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô hà nội tại kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa viii
publishDate 17 đ
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19015
_version_ 1647670436849254400
score 11.259108