Lời phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại phiên họp bế mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa VIII

Bày tỏ sự cảm ơn chân thành với sự tín nhiệm của Quốc hội. Khẳng định sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bày tỏ sự xúc động về việc Quốc hội tuyên dương công trạng to lớn của đồng chí Trường Chinh và đồng chí Phạm Văn Đồng. Gửi lời thân ái thăm hỏi ân cầ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ Chí Công
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19017
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!