Bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Bày tỏ niềm xúc động về vinh dự to lớn mà Quốc hội đã dành cho. Khẳng định rõ trách nhiệm và tự biết cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình đối với Quốc hội và với nhân dân.

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Hùng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19018
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!