Thông cáo số 4 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII

Trình bày những diễn biến của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII trong ngày 20/6/1987. Nhận xét về kỳ họp trong ngày hôm đó.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội khoá VIII
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19025
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!