Thông cáo số 5 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII

Trình bày những diễn biến của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII trong ngày 22/6/1987. Nhận xét về kỳ họp trong ngày hôm đó.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội khoá VIII
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19026
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-19026
recordtype dspace
spelling ir-11742-190262019-10-10T04:06:28Z Thông cáo số 5 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII Quốc hội khoá VIII Thông cáo Kỳ họp 1 Khóa VIII Trình bày những diễn biến của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII trong ngày 22/6/1987. Nhận xét về kỳ họp trong ngày hôm đó. 22-6-1987 1987 KY.124 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19026 vie Access limited to members tr. 410-412, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Thông cáo
Kỳ họp 1
Khóa VIII
spellingShingle Thông cáo
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Quốc hội khoá VIII
Thông cáo số 5 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
description Trình bày những diễn biến của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII trong ngày 22/6/1987. Nhận xét về kỳ họp trong ngày hôm đó.
author Quốc hội khoá VIII
author_facet Quốc hội khoá VIII
author_sort Quốc hội khoá VIII
title Thông cáo số 5 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
title_short Thông cáo số 5 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
title_full Thông cáo số 5 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
title_fullStr Thông cáo số 5 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
title_full_unstemmed Thông cáo số 5 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII
title_sort thông cáo số 5 của kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa viii
publishDate 22-6
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19026
_version_ 1647670167609540608
score 11.259108