Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tình hình hoạt động của ngành Kiểm soát nói về lĩnh vực kinh tế, về an ninh quốc phòng, về trật tự an toàn xã hội, về bảo vệ quyền dân chủ của công dân, về việc tuân thủ pháp luật trong bắt, giam, tha, cải tạo và về chấp hành án. Dự kiến phương hướng nhiệ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Quyết
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 16-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19057
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!