Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đại biểu Quốc hội Hà Nội, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa VIII

Bài phát biểu là ý kiến cá nhân của tác giả đề nghị với Bộ Tài chính và các cấp nên chú ý mấy điểm sau giảm bội chi ngân sách và tiến tới cân bằng ngân sách, thì tài chính Quốc gia mới ổn định, lành mạnh được.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Linh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19062
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!