Thông cáo số 1 của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa VIII

Trình bày những diễn biến của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa VIII trong ngày 23/12/1987. Nhận xét về kỳ họp trong ngày hôm đó.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19086
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!