Quyết định của Hội đồng Nhà nước số 67 NQ/HĐNN8

Toàn văn quyết định của Hội đồng Nhà nước số 67 NQ/HĐNN8 (Kêm theo Tờ trình của HĐNN về tổ chức và nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng)

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ Chí Công
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 10-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19105
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!