Lời phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa VIII

Toàn văn lời phát biểu của đồng chí Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 3, QUốc hội khóa VIII

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Mười
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19109
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!