Lời khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa VIII của chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo

Toàn văn Lời khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa VIII của chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Quang Đạo
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 13 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19145
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!