Tờ trình dự thảo luật sửa đổi, bổ sung luật tổ chức Viện kiểm soát nhân dân

Trình bày những điều khoản cụ thể như để làm cho Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị. Những điều khoản sau đây đề nghị sửa đổi theo hướng tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực công tác kiểm sát và bảo đảm thực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Quyết
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 08-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19174
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!