Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa VIII

Tác giả trình bày một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước hiện này. Trình bày một số khó khăn về mặt cân đối trong nền kinh tế quốc dân. Khó khăn về các cơ chế và chính sách mới về quản lý kinh tế đang trong bước đầu triển khai, chưa đồng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Mười
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 13 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19186
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!