Báo cáo ý kiến về 4 dự luật thuế thuế nông nghiệp, doanh thu, tiêu thụ đặc biệt, lợi tức

Trình bày một số vấn đề về thuế nông nghiệp. Về thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tích. Về tổ chức bộ máy nghành thuế. Cụ thể về bia thì thuế nên hạ vì đây là mặt hàng cần đáp án nhu cầu của nhân dân. Đối với pháo, bài lá, vàng mã phải đánh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Thúc Lân
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 08-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19352
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!