Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười về một số quan điểm chỉ đạo để tính các nguồn thu cho ngân sách và thể hiện các quan điểm đó trong chính sách thuế của Nhà nước.

Phát biểu về một số quan điểm chỉ đạo để tính các nguồn thu cho ngân sách và thể hiện các quan điểm đó trong chính sách thuế của Nhà nước.Đề nghị với Quốc hội cho phép tạm thi hành Luật thuế nông nghiệp cũ để Chính phủ trong năm 1991 làm thuế đất, thuế ho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Mười
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 14 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19353
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!