Bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 1990

Bài phài biểu của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 1990. Trình bày một số vấn đề. Vấn đề về chống lạm phát và sự đình trệ của sản xuất - kinh doanh. Vấn đề những mất cân đối vốn có của nên kinh tế và những khó khăn m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Mười
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 26-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19358
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!