Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật này quy định thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế này gồm 8 chương, chương I về những quy định chung, chương II về căn cứ tình thuế và biểu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chương III đăng ký, kê khai nộp thuế và vận chuyển hàng hóa. Chương IV giảm thuế, miễn thuế ti...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 14 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19382
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!